Z ARCHIWUM 2014: JASEŁKA

 

W okresie świątecznym  Bożego Narodzenia Młodzieżowa schola, ministranci pod czujnym okiem ks.Jnusza , rodziców przygotowali przepiękne przedstawienie o Bożym Narodzeniu.Jest to współczesna sztuka skierowana bezpośrednio do młodego człowieka jak i rodziców. Gra aktorska na wysokim poziomie. Stroje i dekoracje dopracowane w szczegółach. Scenariusz  piękna muzyka i oświetlenie bawił i wzruszał widzów tutejszszych mieszkańców wsi w Wojciechowicach.
Zdjęcia z przedstawienia 

Historia kościoła

Kościół parafialny w Wojciechowicach był wzmiankowany po raz pierwszy w 1360 r., co świadczy o wielkości i randze wsi. W 1362 r. proboszczem był Conradus. W 1418 r. istniał tu wiatrak kościelny. W 1420 r. proboszczem był Augustin. W 1617 r. w Wojciechowicach wybuchł pożar, w którym został uszkodzony także kościół. Jednak nie były to uszkodzenia zbyt wielkie, bowiem inwentarz z 1631 r. wykazuje, iż świątynia była dość bogato wyposażona. W tym roku mieszkało w Wojciechowicach 41 gospodarzy płacących podatki kościelne.

Obecny kościół w Wojciechowicach murowany, wzniesiony w XV w., gruntownie rozbudowany w 1660 r. (wieża). W latach 1889-1898 po pożarze (30 kwietnia 1889 r.), przebudowany w stylu neogotyckim. Wśród ruchomych zabytków wyróżnia się ołtarz główny, ambona i chrzcielnica z drewna polichromowanego wykonane w stylu neogotyckim w XIX w., rzeźby drewniane polichromowane barokowe z XVIII w.(na balkonie), oraz obrazy olejne na płótnie (ołtarzowy z XIX w. i 14 stacji Drogi Krzyżowej z XIX w.).

Na cmentarzu stoi kolumna maryjna z 1830 r. W pobliżu plebania, prawdopodobnie z 1 poł. XVIII w., przebudowana w XIX w. i później.

Obecnym proboszczem w naszej parafii w Wojciechowicach jest ks.Janusz Garula