Z archiwum 2013: Wspólne kolędowanie

Drukuj

2013 01 1Zgodnie z tradycją 05 stycznia 2013 r. już po raz trzynasty na wspólnym kolędowaniu w Wojciechowicach spotkały się Koła Gospodyń Wiejskich z terenu naszej Gminy i nie tylko. Dopisali goście w osobach: zastępcy wójta Pani Urszuli Panterałka, przewodniczącego Rady Gminy Kłodzko Pana Zbigniewa Tura, Wójta Seniora i Radnego Powiatu Kłodzkiego Pana Ryszarda Niebieszczańskiego, dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Kłodzko Pani Marioli Huzar.

W tym roku częściowo zmieniona została konwencja. Nowym elementem był występ chóru Makrotumia z Dusznik-Zdroju. W zgodnej opinii zaproszonych gości jaki i osób występujących na scenie był to strzał w dziesiątkę. Również występujące na scenie zespoły prezentowały się wyśmienicie. Oprócz chóru Makrotumia mieliśmy okazję wysłuchać kolęd w wykonaniu gospodarza imprezy KGW Wojciechowice. Występowały również: KGW Krosnowice „Kumy” , Zespół Młodzieżowy TAK'S , Towarzystwo śpiewacze z Krosnowic, „Folkowe Babki” z Roszyc, „Górnianki” z Jaszkowej Górnej, „Róża Kłodzka” z Żelazna, p. Lidia Szewców, Zespół Śpiewaczy „Róża” z Różanki, Zespół „Marzenie Gminy Kłodzko”, Zespół dziecięcy działający przy domu ludowym w Wojciechowicach oraz zespół „Grono”. Na zakończenie Pani Urszula Panterałka zastępca wójt Gminy Kłodzko oraz pan przewodniczący Zbigniew Tur wręczyli pamiątkowe statuetki i dyplomy.

Szczególne podziękowania należą się panią z KGW Wojciechowice oraz Pani Sołtys Jadwidze Ćwichuła bez których ta impreza by się nieudała.