Z archiwum 2014: Otwarcie nowego boiska

Drukuj

W piątek 27 października 2014 r. odbyło się otwarcie nowego boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni w Wojciechowicach. Obiekt powstał w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. Łączna wartość projektu wyniosła 288.679,61 zł. z czego kwota dofinansowania wynosiła 139.040,00 zł, natomiast Gmina Kłodzko przekazała na ten cel kwotę w wysokości 149.639,61 zł.

Po krótkich przemówieniach przedstawicieli władz nie zabrakło symbolicznego ceremoniału otwarcia tj. uroczystego przecięcia wstęgi, którego dokonali Wójt Gminy Kłodzko Stanisław Longawa, Przewodniczący Rady Gminy Kłodzko Zbigniew Tur oraz sołtys Wojciechowic Jadwiga Ćwichuła. Poświęcenia dokonał ks. Janusz Garula – Proboszcz Parafii pw. św. Michała Archanioła w Wojciechowiach.

W celu „przetestowania” nowego boiska, po części oficjalnej przeprowadzono konkurs na „Rzuty do kosza”, które rozpoczęli Wójt Gminy wraz z Przewodniczącym Rady Gminy. Następnie rozegrano dwa mecze w siatkówkę. W pierwszym walczyli urzędnicy Gminy Kłodzko kontra młodzież Wojciechowic. Kolejny mecz został rozegrany pomiędzy urzędnikami Gminy Kłodzko przeciwko dorosłym mieszkańcom Wojciechowic. Na koniec wszyscy goście udali się na pyszny poczęstunek do Domu Ludowego przygotowany przez KGW Wojciechowice.

Dzieci i młodzież z gminy Kłodzko osiągają liczne sukcesy sportowe, zarówno te drużynowe jak i indywidualne, a dzięki działaniom władz gminy Kłodzko, mając nowe i dobrze wyposażone boiska sportowe będą mogły trenować i szkolić swoje umiejętności na nowoczesnych obiektach.

UG Kłodzko, www.doba.pl