Warsztaty mydlarskie

Od miesiąca czerwca w naszej świetlicy odbywają się warsztaty mydlarskie. Dzieci jak i dorośli byli zachwyceni wspaniałą zabawą i pięknymi mydełkami, które wykonały. Oczywiście warsztaty będą kontynuowane i będziemy wykonywali jeszcze różne piękne dzieła ale już z innych kategorii.

Sprzątanie boiska

27 października 2014 r. zostało oddane do użytku boisko wielofunkcyjne, ale zostało jeszcze więcej niż trochę do zrobienia. I tak powoli zabieramy się do przygotowywania miejsca na następne obiekty na naszym boisku. W maju 2015 roku odbyło się sprzątanie boiska, zbieranie kamieni, prace kultywatorem (za co dziękujemy panu Bogdanowi Sztangretowi), posianie trawy - a to już zasługa naszego Przewodniczącego Rady Gminy pana Zbigniewa Tura. Zaangażowała się również nasza młodzież, Rada Sołecka z panią Sołtys Jadwigą Ćwichuła na czele - to dzięki jej osobie, ogromnemu zaangażowaniu i jej walce o każdy grosz mamy to piękne boisko, z którego korzysta teraz wielu ludzi młodych, starszych oraz dzieci. Serdecznie dziękujemy wszystkim za pomoc i ciężką pracę, ale w wesołej atmosferze. Prosimy o pomoc w dalszych pracach:-)

Z archiwum 2014: Otwarcie nowego boiska

W piątek 27 października 2014 r. odbyło się otwarcie nowego boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni w Wojciechowicach. Obiekt powstał w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. Łączna wartość projektu wyniosła 288.679,61 zł. z czego kwota dofinansowania wynosiła 139.040,00 zł, natomiast Gmina Kłodzko przekazała na ten cel kwotę w wysokości 149.639,61 zł.

Po krótkich przemówieniach przedstawicieli władz nie zabrakło symbolicznego ceremoniału otwarcia tj. uroczystego przecięcia wstęgi, którego dokonali Wójt Gminy Kłodzko Stanisław Longawa, Przewodniczący Rady Gminy Kłodzko Zbigniew Tur oraz sołtys Wojciechowic Jadwiga Ćwichuła. Poświęcenia dokonał ks. Janusz Garula – Proboszcz Parafii pw. św. Michała Archanioła w Wojciechowiach.

W celu „przetestowania” nowego boiska, po części oficjalnej przeprowadzono konkurs na „Rzuty do kosza”, które rozpoczęli Wójt Gminy wraz z Przewodniczącym Rady Gminy. Następnie rozegrano dwa mecze w siatkówkę. W pierwszym walczyli urzędnicy Gminy Kłodzko kontra młodzież Wojciechowic. Kolejny mecz został rozegrany pomiędzy urzędnikami Gminy Kłodzko przeciwko dorosłym mieszkańcom Wojciechowic. Na koniec wszyscy goście udali się na pyszny poczęstunek do Domu Ludowego przygotowany przez KGW Wojciechowice.

Dzieci i młodzież z gminy Kłodzko osiągają liczne sukcesy sportowe, zarówno te drużynowe jak i indywidualne, a dzięki działaniom władz gminy Kłodzko, mając nowe i dobrze wyposażone boiska sportowe będą mogły trenować i szkolić swoje umiejętności na nowoczesnych obiektach.

UG Kłodzko, www.doba.pl

Z archiwum 2014: Wakacje na sportowo

W Wojciechowicach przy Domu Ludowym rozpoczęły się Wakacje z Królową Sportu. Przyszła grupa dzieci i młodzieży. Na początku nie było widać zachwytu, ponieważ było bardzo gorąco, ale potem zmienili zdanie widząc jak sportem można świetnie się bawić.

Z archiwum 2014: XVII Spotkanie Tradycji Wielkanocnych

wielkanoc 2014Święta Wielkanocne to najstarsze i najważniejsze święta chrześcijańskie. Obchodzone są na pamiątkę śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Obchody Wielkanocy na ziemiach polskich mają bardzo długą tradycję. Z każdym dniem Triduum Paschalnego związane są odrębne zwyczaje, które mogą różnić się pomiędzy poszczególnymi regionami Polski.

Na ziemi kłodzkiej, zwyczajem już tradycyjnym stała się cykliczna impreza przedświąteczna "Spotkania tradycji wielkanocnych". Ideą spotkań jest aktywizacja środowiska wiejskiego, promocja kultury ludowej, a w szczególności pokazanie tradycji i dziedzictwa narodowego.

Czytaj więcej...

Z archiwum 2014: Kolędowe spotkanie

6 stycznia 2014 r. już po raz piętnasty w Wojciechowicach odbyło się tradycyjne Kolędowe Spotkanie Kół Gospodyń Wiejskich. Swoją obecnością zaszczycili Wójt Gminy Kłodzko Pan Stanisław Longawa, Wójt senior a zarazem Radny Powiatu Kłodzkiego Pan Ryszard Niebieszczański, Przewodniczący Rady Gminy Pan Zbigniew Tur, Pani Mariola Huzar Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Kłodzko, Radni i Sołtysi naszej gminy. Miłą niespodziankę przygotował nam Pan Vladimir Hulman z Republiki Czeskiej, wieloletni przyjaciel naszej gminy, który wręczył podziękowania za propagowanie współpracy polsko-czeskiej Panu Wójtowi Stanisławowi Longawie oraz Dyrektorowi Biblioteki Publicznej Gminy Kłodzko Pani Marioli Huzar.

I tym razem czekały nas małe niespodzianki. Oprócz zespołów KGW na scenie zaprezentowały się dzieci z koła teatralno-muzycznego z Wojciechowic w jasełkach w reżyserii księdza Janusza, Proboszcza tutejszej parafii, a także „połączone siły” czterech świetlic z Kamieńca, Ruszowic, Korytowa oraz Podtynia, zespół młodzieżowy TAK, S oraz chór Towarzystwa Śpiewaczego z Krosnowic. Oprócz wyżej wymienionych wykonawców piękne kolędy i pastorałki zaśpiewały zespoły „Kumy” z Krosnowice, Jarzębinki i Baciary z Szalejewa Górnego, „Folkowe Babki” z Roszyce, „Górnianki” Jaszkowej Górnej' „Róża Kłodzka” Żelazna, Szalejowianki z Szalejewa Dolnego, Zespół Marzenie Gminy Kłodzko, Chór sołtysów oraz co może być zaskoczeniem Podzamek Boy's.

Szczególny aplauz wzbudziły występy najmłodszych Kornelii Jurak wspólnie występującej ze swoją babcią Panią Haliną Jurak z Górnianek, Klaudii Starkowicz grającej na flecie w trakcie występu „Kum” i w tym przypadku był to wspólny występ z babcią Panią Krysią Starkowicz oraz „połączone siły” czterech świetlic z Kamieńca, Ruszowic, Korytowa oraz Podtynia. Na zakończenie Kolędowego Spotkania, Wójt Gminy Kłodzko Pan Stanisława Longawy oraz Przewodniczący Rady Gminy Pan Zbigniew Tur wręczyli pamiątkowe puchary.

Szczególne podziękowania należą się organizatorkom Spotkania Panią z KGW z Wojciechowic oraz Pani Sołtys Jadzi Ćwichule, które pięknie udekorowały salę widowiskową Domu Ludowego oraz przygotowały pyszne sałatki i bigos.

Zdjęcia: Marek Gałowski

Z archiwum 2013: Wspólne kolędowanie

2013 01 1Zgodnie z tradycją 05 stycznia 2013 r. już po raz trzynasty na wspólnym kolędowaniu w Wojciechowicach spotkały się Koła Gospodyń Wiejskich z terenu naszej Gminy i nie tylko. Dopisali goście w osobach: zastępcy wójta Pani Urszuli Panterałka, przewodniczącego Rady Gminy Kłodzko Pana Zbigniewa Tura, Wójta Seniora i Radnego Powiatu Kłodzkiego Pana Ryszarda Niebieszczańskiego, dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Kłodzko Pani Marioli Huzar.

W tym roku częściowo zmieniona została konwencja. Nowym elementem był występ chóru Makrotumia z Dusznik-Zdroju. W zgodnej opinii zaproszonych gości jaki i osób występujących na scenie był to strzał w dziesiątkę. Również występujące na scenie zespoły prezentowały się wyśmienicie. Oprócz chóru Makrotumia mieliśmy okazję wysłuchać kolęd w wykonaniu gospodarza imprezy KGW Wojciechowice. Występowały również: KGW Krosnowice „Kumy” , Zespół Młodzieżowy TAK'S , Towarzystwo śpiewacze z Krosnowic, „Folkowe Babki” z Roszyc, „Górnianki” z Jaszkowej Górnej, „Róża Kłodzka” z Żelazna, p. Lidia Szewców, Zespół Śpiewaczy „Róża” z Różanki, Zespół „Marzenie Gminy Kłodzko”, Zespół dziecięcy działający przy domu ludowym w Wojciechowicach oraz zespół „Grono”. Na zakończenie Pani Urszula Panterałka zastępca wójt Gminy Kłodzko oraz pan przewodniczący Zbigniew Tur wręczyli pamiątkowe statuetki i dyplomy.

Szczególne podziękowania należą się panią z KGW Wojciechowice oraz Pani Sołtys Jadwidze Ćwichuła bez których ta impreza by się nieudała.